Wilt u blijvend stoppen met roken?

 In Nieuws

Kom dan naar onze motivatieworkshop “Kiezen voor een rookvrij leven”

Deze workshop heeft als doel u te motiveren om daadwerkelijk te stoppen. Voor degenen die zeker weten dat ze willen stoppen, is het een prima start. Rokers die erover nadenken om te stoppen, maar zelf (nog) niets ondernemen, worden uitgenodigd in actie te komen. Ook voor rokers die gestopt waren, maar het niet hebben kunnen volhouden, is het een stimulans om het opnieuw te proberen. De workshop bereidt u voor om bewust te kiezen voor een rookvrij leven. Bij het kiezen voor een rookvrij leven is het belangrijk dat u weet waarom u dat wilt. De workshop staat dan ook in het teken van bewustwording/inzicht bieden, onderzoeken belemmerende gedachten, redenen om te stoppen en de voordelen van een rookvrij leven.

Kies bewust
Bewust kiezen voor een rookvrij leven (vanuit een sterke motivatie) biedt het beste resultaat. De workshop heeft een interactief karakter. U gaat zelf aan de slag aan de hand van diverse creatieve werkvormen. Op die manier wordt u zich bewust van uw rookgedrag en ontstaan er inzichten. Ook geven we uitleg over het individuele begeleidingsprogramma van SmokeFree met de hulp van een personal coach! Dit sluit naadloos aan op de motivatieworkshop (kan ook gestart worden zonder dat de workshop is bijgewoond). De professionele begeleiding en ondersteuning verhoogt de kans voor u om definitief te stoppen.

Stop blijvend
Begeleiding van een stoppen met roken coach vertienvoudigt uw kans van slagen. Want u krijgt niet alleen hulp bij het stoppen zelf; u krijgt óók hulp om het vol te houden. Daarmee kunt u makkelijker voorkomen dat u weer terug- grijpt naar de sigaretten. Alles draait om u en uw wens om te stoppen. Maar ieder mens is anders. Daarom bieden we begeleiding op maat. Ook speciale programma’s voor als u zwanger bent, of wilt worden, ouders en jongeren tot 18 jaar.

Een personal coach?
Uw coach geeft u inzicht in uw motivatie en rookgedrag. Dat is belangrijk om de cirkel te doorbreken. Dan bereidt u zich voor op het stopmoment. U leert wat stoppen met u doet, zodat u goed voorbereid bent. Uw coach blijft u daarna persoonlijk begeleiden en geeft u praktische tips voor moeilijke momenten.
Wat kost zo’n personal coach u?

Uw zorgverzekeraar betaalt! Ook hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld pleisters of medicatie worden vergoed in combinatie met een personal coach van SmokeFree! (sommige zorgverzekeraars spreken het eigen risico aan)
Wanneer is de workshop:
Datum: Woensdag 11 april of woensdag 16 mei
Locatie: Gezondheidscentrum Het Want, Het Want 12,
8802 PV Franeker
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Prijs: 10,00 (introductieprijs)
(bij aanmelding voor het individuele begeleidingsprogramma van SmokeFree is de workshop gratis)

Wilt u meedoen met de workshop, meld u dan aan via email: secretariaat@smokefree.nl. Wij hebben dan de volgende gegevens nodig: Naam, telefoonnummer en datum workshop.
Wilt u direct geholpen worden door uw eigen stoppen met roken coach voor een individuele begeleidingsprogramma? Ga dan naar www.smokefree.nl of bel naar 088-5800067.