Workshops

Gezondheidscentrum Het Want biedt verschillende workshops aan. De workshops worden op verschillende data gedurende het jaar gegeven. Deze data communiceren wij ruim te voren zodat u op tijd op de hoogte bent. Bij interesse kunt u altijd met ons contact opnemen. Workshops zijn ook op verzoek mogelijk.

Gezonde leefstijl

U krijgt tijdens de workshop gezonde leefstijl inzicht en u leert vaardigheden om anders om te gaan met moeilijke situaties of terugvalmomenten die uw leefstijlverandering in de weg staan. Dit kan van alles zijn! Door de workshop gezonde leefstijl wordt de kans om uw persoonlijk doel te behalen vergroot. Tevens maken we een haalbaar (beweeg)plan.

Supermarktrondleiding

Onze diëtiste organiseert supermarktrondleidingen. In groepen van maximaal 10 personen gaat u met een kritische blik langs de schappen in de supermarkt. Hier leert u onder andere wat de betekenis is van de informatie op de etiketten van de diverse producten. Dit is een leuke, leerzame en vooral verrassende activiteit voor iedereen!

Leefstijl

Trainingen

Bij Gezondheidscentrum Het Want kun je verschillende trainingen volgen. Deze trainingen worden gegeven wanneer er genoeg aanmeldingen zijn. Wanneer er genoeg deelnemers zijn om een groep te starten dan zullen wij dit tijdig communiceren. Bij interesse kunt u altijd met ons contact opnemen. Trajecten op maat kunt u ook bij ons inkopen, wij gaan dan graag met u om tafel om een passend programma te maken.

Beweegprogramma

Tijdens het beweegprogramma wordt u begeleid naar een gezonde(re) leefstijl onder begeleiding van de fysiotherapeut en leefstijlcoach. Er is aandacht voor de belemmeringen die u daarbij ervaart en we helpen u bij het vinden van uw eigen oplossingen. Die zijn namelijk altijd het beste. Daarbij werken we aan plezier in bewegen door haalbare doelen te stellen. Ons motto: Elke vooruitgang, hoe klein ook, is een succes. Zo gaat u stap voor stap op weg naar een gezondere leefstijl. Het beweegprogramma duurt in totaal 3-6 maanden.

Het beweegprogramma is bedoeld voor mensen met de hieronder genoemde aandoeningen:
Overgewicht (BMI>30)
Diabetes Mellitus type 2

Om het beweegprogramma te volgen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

CVA

Na een CVA bieden wij revalidatie en CVA neurotraining. Dit is een circuittraining na een hersenbloeding om de loopvaardigheid te verbeteren. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding via uw zorgverzekering.

Leefstijl Coaching

Wat doet een leefstijlcoach voor je?
Er is tegenwoordig erg veel van alles. Veel prikkels, verwachtingen, eten, informatie en dingen om te kopen bijvoorbeeld. Daar is de mens niet voor gemaakt, voor zo’n overvloed. Veel mensen worden daarom moe, gestrest en/of te zwaar.

Een leefstijlcoach helpt je om helder te krijgen wat voor jou belangrijk is en leert je hoe je grip kan krijgen op je dag en je gewoontes. De leefstijlcoach zoekt met jou naar dagelijkse leefgewoontes die jou helpen om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van dagindeling, omgaan met stressprikkels, voeding, slaap of bewegen.

De leefstijlcoach zorgt dat je die gezonde gewoontes traint en zelf begrijpt hoe het bij jou werkt, zodat je steeds meer grip krijgt op het toewerken naar je doel.

Tijdens de intake worden uw persoonlijke doelen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld dat je meer energie wilt, minder stress of een gezond gewicht. De meest voorkomende wensen die we tegenkomen, passen onder deze vier thema’s:

Fit en energiek zijn
Afvallen en op gewicht blijven
Meer rust ervaren in het drukke leven
Ongezonde gewoontes aanpakken

Om je doel te bereiken, moeten waarschijnlijk allerlei onderwerpen gecombineerd worden.

Het draait allemaal om haalbare doelen te stellen die jou stap voor stap helpen een nieuw patroon aan te leren die uiteindelijk  normaal voor je wordt en geen energie meer kost. Je leefstijlcoach zorgt samen met jou dat je je plan in goede stappen verdeelt en werkt met minidoelen die makkelijk in je dagelijks leven toepasbaar zijn, zodat je met kleine succesjes grote stappen maakt. Zo blijf je gemotiveerd en je zal merken dat je al gauw plezier krijgt in het verbeteren van je dagelijks leven en dan ook nog beloond wordt door de resultaten die dat oplevert!

Looptrainingen

Looptraining is een training om te leren herkennen hoe u loopt en hoe u dit op de beste manier zou kunnen doen. Soms is een kleine aanpassing in de manier waarop u loopt al voldoende om te voelen dat u zich beter beweegt. Beter in de zin van minder of geen pijn, niet struikelen. U zult zich tijdens het lopen een stuk zekerder voelen. Een groep bestaat uit ongeveer zes personen waardoor u optimaal de aandacht krijgt.

Movability

Tijdens Movability wordt u door een team van professionals begeleid naar een gezondere leefstijl. De focus ligt hierbij op meer bewegen, gezondere voeding en sociaal-maatschappelijke participatie. Er is aandacht voor de belemmeringen die u daarbij ervaart en we helpen u bij het vinden van uw eigen oplossingen. Die zijn namelijk altijd het beste. We werken o.a. aan plezier in bewegen, vergroten van het zelfvertrouwen en het stellen van haalbare doelen. Zo gaat u stap voor stap op weg naar een gezondere leefstijl en het behalen van uw persoonlijke doel(en).

Aanmelding gaat via een verwijzer (Gebiedsteam, Dienst SoZaWe, NW Fryslân, Pastiel of Mind-up).

Valpreventie In Balans

“In Balans is een beweegprogramma gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit, kracht en toename van zelfvertrouwen, afname valangst en ontspanning. In Balans bestaat uit voorlichting en een beweegprogramma en wordt uitgevoerd door professionals. De therapeuten van Gezondheidscentrum Het Want zijn hiervoor speciaal getraind. Uit onderzoek van VU Amsterdam blijkt de cursus van het valpreventieprogramma. In Balans te resulteren in een valreductie van 61% en een vermindering van angst van 37%. Tijdens de cursus In Balans leert u stevig op uw benen te staan. U werkt aan de hand van verschillende beweeglessen aan de balans, vallen, het lopen en de conditie. De oefeningen verbeteren de kracht, de lenigheid en uw balans. De oefeningen kunt u op uw eigen niveau doen. U oefent in een vaste groep van ongeveer 8-10 deelnemers”.

U krijgt een intake, een cursusboek, 10 weken training van een In Balans gecertificeerde fysiotherapeut en aansluitend koffie/thee. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus In Balans volledig of gedeeltelijk. Naast de cursus In Balans bieden wij het gehele jaar door valpreventie training op contributie, voor aanmelding of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Trainingen

2BHappyFit

2BHappyFit is een sport- en beweegprogramma voor kids tussen 6 en 18 jaar. Het is een actief programma van 6 maanden waarbij sport en spel afgewisseld wordt. Naast sport en spel is er ook veel aandacht voor voeding, weerbaarheid, zelfvertrouwen en individuele coaching. Ook de ouders worden meegenomen in het programma. Het doel van het programma is om de kinderen en ouders bewust te maken van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en hoe belangrijk en leuk bewegen is. Tijdens het programma werkt de fysiotherapeut, kinderoefentherapeut, leefstijlcoach, sportinstructeur en de diëtiste nauw met elkaar samen en kunnen snel schakelen.

De gemeente De Waadhoeke kent het zogenaamde Kindpakket. In dit pakket is opgenomen een vergoeding vanuit het Jeugdsportfonds, maximaal € 225,00 per jaar. 2BHappyFit kan als sport aangemerkt worden.

Bij interesse, vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan graag contact met u op.

Een sterk begin aan uw

gezondheid start hier.

Chat openen