Gezondheidscentrum het Want is een samenwerkingsverband van diverse (para) medische diensten. Onze visie is dat door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend. Door korte onderlinge lijnen is het mogelijk om snel en gericht gebruik te maken van een ieders specifieke deskundigheid. Zo bent u altijd verzekerd van de beste zorg. 

Gezondheidscentrum Het Want is gespecialiseerd in het (preventief) behandelen van verschillende fysieke en mentale aandoeningen. Hiervoor bieden wij diverse individuele- en groepsgewijze (beweeg) programma`s aan. Bij ons wordt u altijd behandeld door een deskundig therapeut die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Samen met u werken wij intensief aan het verbeteren van uw gezondheid!

Wij behandelen ook aan huis of op (zorg)locatie. U kunt binnen 24 uur bij ons terecht en wij hebben geen wachtlijst. De behandeling is persoonlijk en wij werken daar waar nodig samen met andere zorgverleners. Een multidisciplinaire aanpak in een persoonlijke en gezellige sfeer!

De fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum Het Want zijn gespecialiseerd in het (preventief) behandelen van verschillende lichamelijke klachten. Hiervoor bieden wij verschillende therapieën/programma`s aan. De therapeuten zijn persoonlijk, deskundig en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Tijdens de intake wordt er gekeken naar uw lichamelijke situatie, u wensen en mogelijkheden. Vervolgens wordt er samen met de fysiotherapeut een behandelplan opgezet en wordt u voorzien van advies. Met behulp van onze fysiotherapeuten kunnen klachten gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. Wij bieden diverse individuele- en groepsgewijze (beweeg) programma`s bij: Artrose, Astma, Claudicatio intermittens, COPD, CVA, Dementie, Diabetes, Fibromyalgie, Hart- en vaatziekten, M.E/chronische vermoeidheid, Motorische achterstand, MS, Overgewicht, Parkinson en Reuma / Bechterew.

Gezondheidscentrum Het Want is aangesloten bij:

Claudicationet logo
kenniscentrum duizeligheid logo
Ketenzorg logo
parkinsonnet logo

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland.

In dit duizeligheidnet zitten medisch specialisten met expertise op het gebied van duizeligheid en fysio- en oefentherapeuten die scholing hebben gevolgd bij het Kenniscentrum Duizeligheid.

Bij ketenzorg Friesland bundelen zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Wie zijn wij

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten. Alles wat wij doen komt voort uit wat mensen met hart- en vaataandoeningen en hun omgeving ons vertellen. We ontdekken samen wat beter kan in de behandeling en zorg voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Door te delen wat je weet én ervaart, help je anderen. We roepen je dan ook op om je bij ons aan te sluiten.

fcf

Als samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen wij ons als individuele praktijk blijven verbeteren. Innovatieve projecten doen wij samen en wij zorgen voor een goede spreiding van onze dienstverlening over de provincie. En gezamenlijk komen we tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Samen zijn wij zichtbaar voor de cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders.

Een sterk begin aan uw

gezondheid start hier.