Vergoeding psychologische zorg voor (ex) kankerpatiënten

 In Nieuws
‘Door de diagnose kanker verandert alles in je leven. Je werk, je rol als ouder of partner, vriend of vriendin, je functioneren in het dagelijks leven. Vaak komen problemen pas na de
behandeling aan het licht, als de patiënt weer thuis is en zijn of haar leven moet oppakken’.
 
Veel (ex-) kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms ontstaan die pas jaren na de behandeling. Moeilijk hanteerbare gevoelens van onzekerheid, vermoeidheid, angst of somberheid doen een groot beroep op het aanpassingsvermogen. Ook het verlies van vertrouwen in het eigen lichaam en regie over het leven kunnen tot problemen leiden. Veel problemen komen door de veranderingen die ziekte en de behandeling met zich meebrengen. U krijgt bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen en kunt (tijdelijk) niet meer werken. Of het lukt u niet goed alle dagelijkse dingen te doen.
 
Hulp voor als u vastloopt
Wie zich wil kunnen aanpassen aan veranderingen heeft veerkracht nodig. Dit is de buffer waarmee we schokken van het leven kunnen oppakken. Bij een deel van de mensen met kanker lukt dat (niet) meer goed. U kunt het gevoel hebben dat u vastloopt of de situatie niet meer aankunt. Als dat gevoel lang aanhoudt, kan het goed zijn om hulp te vragen van iemand die gespecialiseerd is in psychosociale oncologische zorg.
 
Heeft u moeite de draad weer op te pakken na de diagnose kanker? U bent niet de enige! Blijf er niet mee rondlopen. Vraag uw huisarts om deskundige hulp. Het kost u niets! Zonder eigen bijdrage en u hoeft geen beroep te doen op het eigen risico.
 
Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding een pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten bij wie de behandelingen in het ziekenhuis al zijn afgerond.
 
Voorwaarde voor vergoeding is dat de hulp wordt gegeven door een behandelaar uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NPVO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland(IKNL).
 
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk. De keuze is onder meer afhankelijk van de ernst van de problemen en u persoonlijke wensen. ‘Na de diagnose ging ik vooral veel praktische zaken regelen,ook vanuit het ziekenhuis. Pas een maand op drie na de behandeling kwam het besef dat mijn leven echt veranderd was. Ik had minder weerstand en mijn hoofd kon ook minder aan. Een psycholoog heeft mij geleerd keuzes te maken die passen bij mijn leven.’ – Een ex-kankerpatiënt.
 
Ik help u graag verder bij het vinden van mogelijkheden in het omgaan met de veranderingen. Herstel van de balans en bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties.
 
Klaske Ypma-Prins Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins
 
Meer weten? Neem contact op of vraag ernaar bij uw huisarts. Of kijk op www.kanker.nl/aanpassingsstoornis.