PLUS PRAKTIJK !!!

 In Nieuws

Afgelopen week werd er een Plus-audit afgenomen door de KIWA. We zijn hier goed doorheen gekomen en hebben wij het rapport mogen ondertekenen. Wij zijn erg blij dat we ons Plus praktijk mogen noemen. U kon er al van op aan dat Gezondheidscentrum Het Want kwalitatief goede zorg biedt, nu is dit ook bevestigd door de KIWA.

Wat is een Plus-audit?

Tijdens een audit wordt de praktijk helemaal onder de loep genomen. Dan gaat het o.a. over:
– de kwaliteit van de interne processen, bijvoorbeeld hoe wordt er omgegaan met privacy, hygiëne en klachtafhandeling
– hoe de organisatie bezig is met verbeteringen die ten gunste komen van de patiënt
– of de behandel- en oefenruimtes, materialen en oefenapparatuur voldoen aan de (wettelijke) eisen
– de kwaliteit van de behandelingen.
– wat per kwartaal de uitkomst is van klantonderzoek en dat er actie op wordt ondernomen.

Uit 1000 patiënten dossiers wordt willekeurig een steekproef gedaan. Gecontroleerd wordt of de therapeut doelmatige zorg levert, invulling geeft aan de zorgvraag van de patiënt en dit
alles volgens de regels van de beroepsgroep vastlegt.