Minder druk op de zorg door Extended Scope-fysiotherapie

 In Nieuws

De druk op de gezondheidszorg neemt toe. Dit komt omdat de zorgconsumptie in Nederland toeneemt, terwijl de groei van het aantal zorgverleners niet op gelijke voet mee groeit. Ondertussen neemt het aantal mensen die véél zorg nodig hebben, door vergrijzing of door het hebben van meerdere aandoeningen, ook toe. In 2014 waren er 8,2 miljoen mensen in Nederland met een chronische ziekte, op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten. Het huisartsentekort neemt langzamerhand grotere proporties aan. Met name in Noord-Holland Noord, Zeeland, Friesland en Twente is dit tekort merkbaar.

In landen zoals Groot Brittannië, Australië en Canada zet men sinds enkele jaren speciaal opgeleide fysiotherapeuten in om de druk op de zorg te verlichten, Extended Scope-fysiotherapeuten. Dit zijn ervaren fysiotherapeuten, opgeleid op masterniveau, met een aanvullende medische opleiding op het gebied van Extended Scope. Dergelijke therapeuten hebben in deze landen meer bevoegdheid gekregen voor het inzetten van aanvullend onderzoek en behandelmogelijkheden van het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan het aanvragen van röntgenfoto’s , doorverwijzen naar specialisten in het ziekenhuis of het voorschrijven van bepaalde medicijnen. Op deze manier levert de Extended Scope-fysiotherapeut een bijdrage aan een meer zinvolle, zuinige en snellere zorg.

Door de groeiende druk op de gezondheidszorg in Nederland is het niet ondenkbaar dat ook Nederlandse Extended Scope-fysiotherapeuten in de toekomst meer bevoegdheden kunnen gaan krijgen. Dan zouden handelingen die nu bij de huisarts liggen, door de Extended Scope-fysiotherapeut kunnen worden opgepakt. De Extended Scope-fysiotherapeut zal dan als poortwachter op het gebied van klachten aan het bewegingsapparaat werken náást de huisarts. Het is nu nog wachten op een taakherschikking die het wettelijk mogelijk maakt voor de Extended Scope-fysiotherapeut om dit specialisme volledig in te zetten.

In maart 2019 is fysio- en manueeltherapeut Hendrik van der Velde, van Fysiotherapie Het Want, opgeleid tot Extended Scope Specialist bij Breederode Hogeschool. Hij ziet een mogelijke taakherschikking wel zitten. “Wat een prachtige uitdaging zou het kunnen zijn om op deze manier de huisarts te kunnen ondersteunen”, zegt hij op de vraag of hij zijn gevolgde cursus in de praktijk zou willen brengen. “Ik denk dat we nog ver verwijderd zijn van een situatie waarin een fysiotherapeut capabel is om medicijnen voor te schrijven, maar bepalen wanneer iemand aanvullend onderzoek nodig heeft, moet binnenkort toch zeker tot de mogelijkheden behoren”. Van der Velde vergelijkt de Extended Scope Specialist met de Praktijkondersteuner bij de huisarts (POH). “Bepaalde taken in de huisartsenpraktijk worden nu door een POH-er uitgevoerd. Zo zou ook de Extended Scope-fysiotherapeut in de huisartsenpraktijk ingezet kunnen worden. Wanneer deze zich ontfermt over de lage rugklachten, tennisellebogen en nekpijnen, heeft de huisarts meer tijd om al die andere klachten die in zijn praktijk komen het hoofd te bieden”. Maar ook zonder de gewenste taakherschikking kan Van der Velde zijn expertise inzetten: “Ik mag dan geen aanvullend onderzoek aanvragen of medicijnen voorschrijven, maar overleggen met de plaatselijke huisartsen is hier nooit een probleem”.