Leer bewust bewegen en uw lichaam (de klacht) te beheersen!

 In Nieuws

In de praktijk merken wij dat mensen de oefentherapeut steeds makkelijker weten te vinden. Tegenwoordig komen veel mensen via directe toegankelijkheid. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet meer nodig. Oefentherapie Cesar is niet een bekende vorm van therapie, maar daarin tegen wel heel erg effectief voor mensen die lichamelijke klachten hebben.

Het belang van een efficiënt houdings- en bewegingspatroon
Ruim de helft van Nederland heeft regelmatig last van lichamelijke klachten. Al deze mensen kunnen hierdoor minder goed bewegen en worden hierin belemmerd in hun dagelijks leven. Vaak is hiervan een verkeerde houdings- of bewegingspatroon de oorzaak.

Mensen die bij ons komen voor een intake benoemen niet als hulpvraag: “Ik wil mijn houding verbeteren” maar vragen vaak: “Hoe kom ik van mijn pijn af”. En dit is ook heel logisch omdat de pijnklachten het dagelijkse leven belemmeren en een slechte houding niet.

Wij zetten mensen voor de spiegel en kijken we gezamenlijk naar de houding en dagelijkse bewegingen. Pas dan komt naar voren hoe efficiënt de houding/bewegen is, wat de belemmerende factoren hierin zijn (zoals, verkorting van een spier, overbelasting, verminderde functie van structuren) en hoe deze in relatie staan met de klachten.

Vorig jaar kregen wij een jonge vrouw in de praktijk die al 2 jaar rondliep met uitstralende klachten naar het rechter been. Verschillende therapeuten hebben hier naar gekeken en er kon geen oorzaak worden gevonden van haar klachten. Totdat de huisarts haar informeerde over Oefentherapie Cesar en haar doorverwees naar ons. In het onderzoek vonden we een aantal belemmerende factoren zoals verkorte spieren, overbelaste structuren en verminderde functie van spieren. Daarnaast was haar houding niet efficiënt voor haar lichaam en werk. Bepaalde gebieden raakten steeds weer overbelast. Oefentherapie cesar heeft er voor gezorgd dat deze vrouw binnen 8 behandelingen pijnvrij was!

Wat kan oefentherapie voor u betekenen ?
Oefentherapie kan een uitkomst bieden voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, hoofdpijn, spanning, incontinentie of een chronische aandoening. Een behandelmethode die zich focust op het verbeteren van de houdings- en bewegingsgewoonten.

Het doel van de Oefentherapie Cesar:
Het bevorderen van de kwaliteit van leven en het functioneren van de cliënt, rekening houdend met het oplossen van de hulpvraag en het verminderen van klachten.

Tijdens oefentherapie leer je begrijpen hoe en waarom bepaalde bewegingen het beste uitgevoerd kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. Je leert goed bewegen waardoor je klachten in de toekomst voorkomt!

Dankzij de methode van Oefentherapie Cesar worden steeds meer doelgroepen bereikt. Op de eerste plaats zijn dat de mensen die hun lichaam in het dagelijks leven zwaar en/of eenzijdig belasten en daarmee een verhoogd risico lopen op (arbeids-)relevante klachten. Maar het gaat ook om kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld; ouderen, kinderen en chronisch zieken.

Herkent u zich in een van de bovengenoemde klachten ? Neem dan contact met ons op.