Hup, in de benen! Cursus valpreventie In Balans Franeker!

 In Nieuws
Mensen van alle leeftijden vallen. Maar hoe ouder u wordt, hoe meer risico u loopt. Een valpartij zit in een klein hoekje. Een losse stoeptegel, plotselinge duizeligheid, verlies van spierkracht of zelfs nieuwe schoenen kunnen een val veroorzaken. Gelukkig heeft dit vaak alleen een schaafwond of blauwe plek als resultaat.
 
In Nederland belandt elke 5 minuten een oudere van 65 jaar of ouder na een val op een afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. De totale zorgkosten als gevolg van valincidenten bij ouderen bedragen jaarlijks ruim 14 miljoen euro. Daar blijft het niet bij, want veel ouderen ervaren na een val vermindering van hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
 
Om de kans op een val te verkleinen is het erg belangrijk om regelmatig te bewegen en dit te onderhouden. Een verminderde spierkracht, te weinig beweging, een lage bloeddruk, te snel opstaan, ouderdom, problemen met het evenwicht, Parkinson of dementie kunnen allemaal factoren zijn die het vallen veroorzaken.
 
Wat is de cursus valpreventie In Balans?
In Balans is een beweegprogramma gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit, kracht en toename van zelfvertrouwen, afname valangst en ontspanning. In Balans bestaat uit voorlichting en een beweegprogramma en wordt uitgevoerd door professionals. De therapeuten van Gezondheidscentrum Het Want zijn hiervoor speciaal getraind. Uit onderzoek van VU Amsterdam blijkt de cursus van het valpreventieprogramma In Balans te resulteren in een valreductie van 61% en een vermindering van angst van 37%.
 
Wat gaat u doen?
Tijdens de cursus In Balans leert u stevig op uw benen te staan. U werkt aan de hand van verschillende beweeglessen aan de balans, vallen, het lopen en de conditie. De oefeningen verbeteren de kracht, de lenigheid en uw balans. De oefeningen kunt u op uw eigen niveau doen. U oefent in een vaste groep van ongeveer 8-10 deelnemers.
 
Wanneer start de cursus en hoe lang duurt deze?
Wij gaan van start met 2 cursussen. De cursus start op woensdag 16 oktober 2019 van 14.00 tot 15.00 uur en op vrijdag 18 oktober 2019 10.30 tot 11.30 uur met aansluitend koffie. Gedurende 10 weken volgt u wekelijks een training.
 
Wat zijn de kosten?
De kosten voor deze cursus bedragen €175,-. Voorafgaande aan de cursus krijgt u een intake, een cursusboek en gedurende 10 weken krijgt u training van een In Balans gecertificeerde fysiotherapeut. Daarnaast bieden wij u graag een gratis kopje koffie/thee aan dat u na afloop samen met uw groep kunt drinken.
 
Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus In Balans volledig of gedeeltelijk.
 
Wat levert u de cursus op?
U voelt zich zekerder in uw omgeving en bent optimaal voorbereid om vallen te voorkomen.
 
Hoe kunt u zich opgeven?
U belt naar Gezondheidscentrum Het Want, 0517 -390 900, en geeft aan dat u wilt deelnemen aan In Balans.