Heeft u last van klachten aan houdings-, en bewegingsapparaat? Ga eens naar de Oefentherapeut!

 In Nieuws
Ruim de helft van Nederland heeft regelmatig last van lichamelijke klachten. Al deze mensen kunnen hierdoor minder goed bewegen en worden hierin belemmerd in hun dagelijks leven. Vaak is een verkeerde houdings- of bewegingspatroon hiervan de oorzaak.
Mensen die bij ons komen zeggen veelal in eerste instantie niet ”Ik wil mijn houding verbeteren”, maar vragen vaak: “Hoe kom ik van mijn pijn af?”. En dit is ook heel logisch, omdat de pijnklachten het dagelijkse leven belemmeren en een slechte houding niet. Het massale thuiswerken en inactief zijn zorgt voor veel lichamelijke klachten in deze tijd. Denk aan bijvoorbeeld opgetrokken schouders of een kromme rug tijdens het thuiswerken.
Oefentherapie Cesar is een behandelmethode die zich focust op het verbeteren van de houdings- en bewegingsgewoonten. De oefentherapeut kijkt verder dan alleen de aanwezige lichamelijke klacht. Oefentherapie is gericht op het aanpassen van het houding- en beweegpatroon die aansluit op jouw leefstijl om klachten te verminderen.
Wat kan oefentherapie voor u betekenen?
De oefentherapeut gaat samen met u de slag met het doorbreken van deze houding- en beweegpatronen. Wij zetten mensen voor de spiegel en kijken gezamenlijk naar de houding en dagelijkse bewegingen. Pas dan komt naar voren hoe efficiënt de houding en beweging is, wat de belemmerende factoren hierin zijn en hoe deze in relatie staan met de klachten.
Je leert begrijpen hoe en waarom bepaalde bewegingen het beste uitgevoerd kunnen worden. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. Dit gebeurt door middel van bewustwording, oefeningen, en het aanleren en zoveel mogelijk toepassen van het nieuwe beweegpatroon. Het doel is om uw klacht onder controle te krijgen, pijn te verminderen en te voorkomen dat de klachten in de toekomst weer terugkomen.
Oefentherapie Cesar kan een uitkomst bieden voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, hoofdpijn, spanningsklachten, incontinentie of een chronische aandoening.
Geen verwijzing nodig
In de praktijk merken wij dat mensen de oefentherapeut steeds makkelijker weten te vinden. Tegenwoordig komen veel mensen via directe toegankelijkheid. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet meer nodig. Oefentherapie Cesar is niet een bekende vorm van therapie, maar daarentegen wel heel erg effectief voor mensen die klachten aan houdings- en bewegingsapparaat hebben.
Herkent u zich in één van de bovengenoemde klachten? Neem dan contact met ons op.
Maartje de Jong, Oefentherapeute Cesar
Gezondheidscentrum Het Want Franeker
0517-390900
info@hetwant.nl