Goed verzekerd voor fysiotherapie?

 In Nieuws

Fysiotherapie houdt zich bezig met behandeling van klachten aan het bewegings- en steunapparaat van de mens. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn om de pijn van de patiënt te verlichten of weg te nemen, het functioneren van de patiënt te optimaliseren, helpen bij het herstel van blessures of het verbeteren van de functie van gebieden in het lichaam. Vergoeding vindt meestal plaats vanuit de aanvullende verzekering. Vaak wordt vanuit kostenmotief gekozen geen aanvullende verzekering te nemen. Hebt u toch fysiotherapie nodig, dan kosten een intake en 3 behandelingen u gemiddeld € 140,00. Een goedkope aanvullende verzekering met 9 behandelingen kost op jaarbasis ongeveer € 85,00. Een met 12 behandelingen (en vergoedingen alternatieve zorg en brillen/contactlenzen) kost ongeveer € 175,00.

COPD
COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide aandoeningen zijn de longen en de luchtwegen blijvend aangedaan. Belangrijk hierbij is om de klachten onder controle te houden. Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD GOLD II of hoger vergoed vanuit de basisverzekering. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Dit is afhankelijk van de ernst van de ziektelast. Het is verstandig om dit met uw behandelend arts (huisarts of longarts) te bespreken. Bij Het Want werkt een gespecialiseerde fysiotherapeut waar u terecht kunt.

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan duurzame gedragsverandering. Vanaf 1 januari 2019 is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen.

Duizeligheid
Op het spreekuur van de huisarts is duizeligheid een veel gehoorde klacht met name bij mensen van ouder dan 65 jaar. Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren: zij brengt de mens letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot. Bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid. Het Want is aangesloten bij het kenniscentrum Duizeligheidnet en kunt u hiervoor bij ons terecht.

Vitaliteit
Steeds is in het nieuws “we moeten vitaler worden”. Is dit de remedie om geen zorg meer te hoeven krijgen? Nee, iemand die echt zorg nodig heeft zal die moeten blijven krijgen, daar helpt geen vitaliteitsprogramma aan. Wel kunt u ervoor zorgen zelf zoveel mogelijk een gezonde leefstijl na te streven. Vitaal zijn, een goede conditie hebben draagt bij tot het voorkomen van bepaalde blessures en ziektes, beter en eerder herstel na bepaalde operaties en het kan ook bijdragen aan eerder herstel bij fysiotherapie. Op Het Want kunt u terecht voor veel zaken die met vitaliteit, gezonde leefstijl te maken heeft: stoppen met roken, gezond gewicht, verantwoord bewegen, leefstijladvies coaching etc.