Goed verzekerd voor fysiotherapie

 In Nieuws

Fysiotherapie houdt zich bezig met behandeling van klachten aan het bewegings- en steunapparaat van de mens. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn om de pijn van de patiënt te verlichten of weg te nemen, het functioneren van de patiënt te optimaliseren, helpen bij het herstel van blessures of het verbeteren van de functie van gebieden in het lichaam. Vergoeding vindt meestal plaats vanuit de aanvullende verzekering. Vaak wordt vanuit kostenmotief gekozen geen aanvullende verzekering te nemen. Hebt u toch fysiotherapie nodig, dan kosten een intake en 3 behandelingen u gemiddeld € 140,00. Een goedkope aanvullende verzekering met 9 behandelingen kost op jaarbasis ongeveer € 85,00. Een met 12 behandelingen (en vergoedingen alternatieve zorg en brillen/contactlenzen) kost ongeveer € 175,00.

Duizeligheid
Op het spreekuur van de huisarts is duizeligheid een veel gehoorde klacht met name bij mensen van ouder dan 65 jaar. Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren: zij brengt de mens letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot. Bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid. Behandeling doet een speciaal opgeleide fysiotherapeut. Bij Het Want werkt een fysiotherapeut waar u terecht kunt.

Artrose
Mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed per periode van 12 maanden. In de praktijk is gebleken dat wekelijks een behandeling gedurende acht tot twaalf weken gemiddeld voldoende is om de oefentherapie aan te leren. Daarna kunt u dit voortzetten onder begeleiding van een deskundig sportinstructeur. Bij onze fysiotherapeuten en sportinstructeurs bent u in goede handen.

Etalage benen
Uit studies blijkt dat mensen met etalage benen te snel worden gedotterd of een bypass operatie
ondergaan. Looptherapie gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeut blijkt ook zeer afdoende te zijn. Deze behandeling heeft ook een positief effect op het andere been en de algehele conditie. Vanaf 1 januari 2018 worden, op verwijzing van de specialist, 37 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Is behandeling verder nog nodig dan is er een vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Het Want heeft voor genoemde behandeling een overeenkomst met alle zorgverzekeraars.

Vitaliteit
Steeds is in het nieuws “we moeten vitaler worden”. Is dit de remedie om geen zorg meer te hoeven krijgen? Nee, iemand die echt zorg nodig heeft zal die moeten blijven krijgen, daar helpt geen vitaliteitsprogramma aan. Wel kunt u ervoor zorgen zelf zoveel mogelijk een gezonde leefstijl na te streven. Vitaal zijn, een goede conditie hebben draagt bij tot het voorkomen van bepaalde blessures en ziektes, beter en eerder herstel na bepaalde operaties en het kan ook bijdragen aan eerder herstel bij fysiotherapie. Op Het Want kunt u terecht voor veel zaken die met vitaliteit, gezonde leefstijl te maken heeft: stoppen met roken, gezond gewicht, verantwoord bewegen, leefstijladvies coach etc.

geriatrie fysiotherapie