Gecombineerde leefstijlinterventie gaat van start!

 In Nieuws

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van je leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. De interventie omvat begeleiding bij en advies over het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

De GLI wordt sinds 2019 vergoed uit de basisverzekering en valt buiten het eigen risico. Er zijn drie interventies die ingezet kunnen worden en die vallen onder de GLI. Om deel te nemen aan een GLI is er een verwijzing van de huisarts nodig.

Sabine van Dijk, leefstijlcoach en fysiotherapeut bij Gezondheidscentrum Het Want, werkt met de interventie COOL (Coaching op Leefstijl) en biedt deze aan vanaf juni 2019. De eerste groep gaat van start op woensdag 12 juni! Als je een verwijzing hebt van de huisarts dan kun je je hiervoor direct aanmelden. Voorafgaand de eerste groepssessie wordt een intake gesprek gehouden.

Voor wie?
• Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen of
• Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30).
Naar schatting komen hier 5 miljoen Nederlanders voor in aanmerking. Daarnaast geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen

Wil je meer weten? Bel met Het Want via 0517-390900 of stuur een e-mail naar svandijk@hetwant.nl.

Voor extra informatie kunt u kijken op:
GLI- https://www.loketgezondleven.nl/…/gecombineerde-leefstijlin…
COOL- https://www.leefstijlinterventies.nl/