Expertisecentrum Duizeligheid opent haar deuren in Franeker!

 In Nieuws
Deze week in de Van Wad Tot Stad: Expertisecentrum Duizeligheid!
Nieuw initiatief in de behandeling van duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus en kaakklachten.

Expertisecentrum Duizeligheid opent haar deuren in Franeker

Het Expertisecentrum Duizeligheid is een intercollegiaal en interdisciplinair team van zorgverleners dat zich bezighoudt met het onderzoeken en behandelen van de klachten die samenhangen met duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus en kaakklachten.

Expertisecentrum met een missie
In de meeste gevallen hoef je voor een effectieve behandeling van duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus of kaakklachten niet direct naar een ziekenhuis. De druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg neemt al genoeg toe, waardoor de vraag naar kostenefficiënte passende zorg zonder lange wachttijden groeit. Expertisecentrum Duizeligheid is een voorbeeld van passende zorg in de gemeente Waadhoeke, waarbij zorg dichtbij de patiënt is georganiseerd. Behandeling kan in de meeste gevallen zeer snel of zelfs direct plaatsvinden na de eerste intake. Door de samenwerking van verschillende zorgverleners, kan de patiënt na de intake, snel bij de juiste hulpverlener(s) terecht of doorgestuurd worden. In het centrum gaat het niet alleen over de behandeling van specifieke ziektes of aandoeningen, maar wordt sterk ingezet op het verbeteren van de zelfredzaamheid en de gezondheid van de patiënt. Op deze manier wordt optimale zorg geleverd aan deze doelgroep.

Multidisciplinaire samenwerking
Het Expertisecentrum Duizeligheid is een initiatief van Gezondheidscentrum Het Want in Franeker. Het initiatief bestaat voor het grootste gedeelte uit fysiotherapeuten die elk hun eigen specialisatiegebied hebben binnen de behandeling van duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus en/of kaakklachten. Hiernaast zijn er zeer nauwe lijntjes uitgezet met o.a. de psycholoog, logopedist, massagetherapeut en orofaciale fysiotherapeut. De eerste intake wordt uitgevoerd door de casemanager. Hierna wordt in overleg met de patiënt bepaald wat de volgende stap in het zorgproces gaat worden. Veelal neemt de casemanager de patiënt zelf onder behandeling of stuurt hij de patiënt door naar een gespecialiseerde behandelaar binnen of verbonden aan het expertisecentrum. In een aantal gevallen kan het nuttig zijn om de patiënt met een rapportage naar de huisarts te sturen voor aanvullend onderzoek.

Duizeligheid
Bent u licht in het hoofd of heeft u het gevoel dat alles draait? Dan spreken we van duizeligheid. Bij Expertisecentrum Duizeligheid behandelen we diverse vormen van duizeligheid onder andere: Benigne Paroxismale Positieafhankelijke draaiduizeligheid (BPPD), Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid (PPPD) en duizeligheidsklachten als gevolg van Ménière, neuritis vestibularis of evenwichts-migraine. Wij beperken ons niet slechts tot het uitvoeren van repositiemanoeuvres bij de verschillende vormen van duizeligheid, maar bieden o.a. ook vestibulaire revalidatie. Deze revalidatie bestaat uit diverse oefentherapieën tegen duizeligheid en evenwichtsproblemen, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Hoofdpijn
Gelukkig zijn de meeste vormen van hoofdpijn niet ernstig, maar kunnen desondanks wel zeer vervelend zijn. Bij Expertisecentrum Duizeligheid behandelen we voornamelijk spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn en migraine. Afhankelijk van de onderzoeksbevindingen kan de behandeling o.a. bestaan uit oefentherapie voor de houding, spierconditie en spiercontrole of mobiliserende technieken van de nek of kaak.

Tinnitus
Hebt u last van tinnitus, dan ervaart u een geluid die niet van buiten komt, maar als het ware in uw hoofd zit. Andere mensen kunnen het geluid niet horen. Fysiotherapeutische behandeling zal zeker niet bij iedere vorm van tinnitus een uitkomst bieden. Tijdens het onderzoek wordt er o.a. gekeken naar uitlokkende factoren die zich bevinden in de nek of in de kaak. Tinnitusklachten die op dergelijke wijze te provoceren zijn, de somatische tinnitus, zijn in de meeste gevallen goed te behandelen. De behandeling kan o.a. bestaan uit mobiliserende technieken en oefentherapie van de nek of kaak-regio. Bij de aanpak van tinnitus wordt dikwijls de psycholoog betrokken voor behandeling middels cognitieve gedragstherapie, waarvoor momenteel de beste wetenschappelijke onderbouwing geldt.

Expertisecentrum Duizeligheid opent haar deuren in Franeker
Problemen in het kauwstelsel kunnen zorgen voor klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, kaakpijn, een krakende kaak, oorpijn of het onvermogen de mond goed te openen. In veel gevallen komt dit door een probleem met het kaakgewricht of de spieren rondom dit gewricht. Om te onderzoeken wat de oorzaak is van uw klachten doen wij een bewegingsonderzoek van uw kaak. In veel gevallen kunnen wij met specifieke mobilisatie- en manipulatietechnieken aan het kaakgewricht de klachten doen verminderen.

Expertisecentrum Duizeligheid opent haar deuren in Franeker
Bel voor een afspraak met Gezondheidscentrum Het Want te Franeker. De intake valt onder het “fysiotherapeutisch onderzoek” en wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende zorgpakket.

Expertisecentrum Duizeligheid
Het Want 12
8802 PV
0517-390900
info@hetwant.nl