2BHappyFit: “Een ontdekkingsreis door de sport voor kinderen met overgewicht”

 In Nieuws
Op steeds jongere leeftijd krijgen kinderen te maken met overgewicht. Bijna 12% van de jeugd heeft overgewicht. Overgewicht kan veel risico’s en belemmeringen met zich meebrengen. Naast de gezondheidsrisico’s kan dit grote sociale gevolgen hebben. Soms worden kinderen gepest of kunnen ze niet mee komen met sport en spel. Dit kan veel invloed hebben op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Een gezond lichaamsgewicht is van belang maar nog belangrijker is dat uw kind lekker mee kan doen tijdens de sport of gym op school en zich hier goed bij voelt!
 
2BHappyFit
Gezondheidscentrum Het Want biedt gerichte begeleiding met het programma 2BHappyFit. Dit programma laat uw kind positieve ervaringen opdoen op sportgebied en vergroot de zelfwaardering van uw kind. Gedurende het programma wordt uw kind begeleid door een fysiotherapeut, leefstijlcoach en buurtsportcoach.
 
Beweegteam gemeente
Beweegteam Waadhoeke ondersteunt en verzorgt mede het programma. Het beweegteam wil met dit programma een fijne beweegomgeving creëren. Met als doel kinderen zelfverzekerder te maken om zo deel te kunnen nemen aan het huidige sport- of verenigingsleven. Omdat het beweegteam intermediair is van het Jeugdfonds Sport, kunnen ze deelname ook mogelijk maken voor kinderen in gezinnen met minder financiële middelen.
 
Voor wie?
2BHappyFit is bedoeld voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die samen met hun ouders/verzorgers hieraan willen werken. Tijdens het programma wordt gezond beweeggedrag gestimuleerd door vooral plezier in bewegen te laten ervaren en de conditie te vergroten. Door meer zelfvertrouwen en kennis van gezonde voeding te geven en door persoonlijke belemmeringen te bespreken, wordt samen een start gemaakt voor een gezonde(re) leefstijl!
 
Wat gaan we doen?
Het programma duurt in totaal 6 maanden en vindt één keer in de week, na schooltijd, plaats. We besteden aandacht aan voeding, weerbaarheid, conditie en uw kind gaat vooral veel bewegen. De nadruk ligt op dat het voor uw kind leuk moet zijn om deel te nemen aan 2BHappyFit. Als ouder wordt u ook betrokken bij het programma. Tijdens het programma laten we uw kind ook kennis maken met wat er zoal aan sport en bewegen gedaan kan worden binnen de gemeente.
 
Wanneer start 2BHappyFit?
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal het programma rond maart starten.
 
Vragen zoals over kosten, vergoeding, of wilt u zich opgeven?
Neem dan contact op met ons op via 0517 -390 900.